Miljøledelse – ISO 14001

Junckers er certificeret i henhold til ISO 14001. Miljøledelsessystemet omfatter herudover også områderne arbejdsmiljø (OHSAS 18001) samt energi og sikkerhed ved el-arbejde (SKS).

Junckers væsentligste potentielle lokale miljøpåvirkninger er træstøv, spildevand og støj. Gennem årene er der etableret omfattende faciliteter til rensning af luftafkast og spildevand, således at miljøpåvirkningerne i dag er minimeret, og myndighedskravene overholdes med tilfredsstillende margen. Miljøpåvirkningerne måles regelmæssigt som led i overholdelsen af vores miljøgodkendelse.

Ressourcer