Juridisk meddelelse og politik om beskyttelse af private oplysninger

Retslige bemærkninger. Dette website tilhører og administreres af F. Junckers Industrier A/S og/eller dets datterselskaber ("Junckers").

Ved at benytte dette website anses brugeren for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.

Ophavsret

Ophavsretten til materialet og softwaren på dette website tilhører Junckers.

Junckers tillader dig at se og downloade materiale fra dette website til personlig, ikke-erhvervsmæssig brug. Tilladelsen indebærer ingen overdragelse af rettigheder til materialet eller softwaren og er undergivet følgende begrænsninger:

Ved at benytte dette website anses du for for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.

  1. Angivelse af ophavsret og andre beskyttede rettigheder skal bibeholdes.
  2. Du må ikke foretage ændringer i materialet.
  3. Intet materiale må kopieres, reproduceres, udsendes, genudgives, oploades, opslås, overføres eller videregives på nogen måde.

Ansvarsfraskrivelse

Dette website, alle de heri indeholdte oplysninger og materiale samt funktioner og programmel tilgængeligt herpå stilles til rådighed, som det er og forefindes uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til bestemte formål, ligesom der heller ikke ydes garanti for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder.

JUNCKERS indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte eller fuldstændige eller for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller andre oplysninger vist, beregnet eller distribueret via dette website. Ændringer kan til enhver tid foretages i oplysninger, ydelser og software, der er tilgængelige på dette website samt de heri beskrevne produkter.

Junckers påtager sig intet ansvar for websites tilhørende andre end Junckers, som brugeren kan få adgang til fra dette website.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Junckers erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller følgetab (inkl. tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller andre data på dit informationsbehandlingssystem eller andet), der er forårsaget af eller kan henføres til benyttelse (eller manglende mulighed for benyttelse) af dette website, herunder funktionssvigt, fejl eller udeladelser i oplysningerne, ydelserne eller software, der er tilgængelig herpå. Ansvarsbegrænsningen gælder, selv om Junckers udtrykkelig er blevet gjort opmærksom på muligheden for skade

Internationale brugere og lovvalg

Junckers garanterer ikke, at materiale eller produkter på dette website er anvendelige eller tilgængelige alle steder. Disse vilkår og betingelser er undergivet dansk ret.

Integritetspolitik

Junckers Industrier A/S respekterer integriteten hos enhver, der besøger vores website. Denne integritetspolitik skitserer, hvordan Junckers kan opsamle og anvende information.

Personlige data

Junckers opsamler ikke identificérbare personlige data om dig (dvs. dit navn, adresse, telefonnr. eller e-mail-adresse) via vore sites, medmindre du frivilligt har givet dem til os. Hvis ikke du ønsker dine personlige data registreret, så undlad venligst at opgive dem til os. Hvis du opgiver dine personlige data til os, kan vi lagre og efterfølgende behandle dem for at forstå dine specifikke behov og dermed forbedre vore produkter og serviceydelser. Vi (eller et fulfillment-center eller anden tredjepart på vegne af os i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger) kan anvende informationerne til at kontakte dig, og/eller vi kan tilbyde tredjepart samlede, men ikke personlige informationer, om besøgende på vores website. Vi har ingen umiddelbare eller fremtidige intentioner om at sælge, leje eller videregive personlige data til tredjepart.

Andre data

I nogle tilfælde vil vi automatisk opsamle tekniske informationer, som ikke er personligt identificerbare, som for eksempel hvilken type browser du anvender, hvilken type operativsystem du benytter, og fra hvilket domænenavn du kom, da du besøgte vores site.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din pc, smartphone, tablet eller lignende, når du besøger en hjemmeside.

Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte sider på websitet samt sikre funktionaliteten af visse sider.  Du kan deaktivere funktionaliteten af cookies, men dette vil forhindre vores hjemmeside i at fungere korrekt.