Reparation af dit trægulv

Oak Pearl Avenida 1.0 ultramat.tif

Du kan her læse om nogle af de mest typiske skader, men vær opmærksom på, at det ikke er ukompliceret at reparere et trægulv og derfor anbefaler vi, at du altid kontakter Junckers teknisk service, hvis du har en skade, der skal udbedres.

Reparation af fugt- eller vandskade

Har du fået en fugt- eller vandskade på dit massive trægulv er det skadens omfang, der afgør om gulvet kan repareres. I nogle tilfælde kan gulvet affugtes, slibes og overfladebehandles igen.
Hvis skaden er lokal kan man klare sig med at udskifte nogle få gulvbrædder, hvis skaden er meget lokal. I andre tilfælde må hele gulvet udskiftes. Vælges reparation skal du være opmærksom på:

• At en vand- eller fugtskade kan give spændinger i gulvet, fordi opfugtningen med vand har udvidet gulvbrædderne. Det kan også betyde at gulvet skaber et tryk mod rummets vægge.

• At det enkelte gulvbræt, selvom det genslibes, kan fremtræde en smule ujævnt.

Reparation af knirkelyde

Knirkelyde på et massivt trægulv er typisk noget, der opstår over tid. Der kan være mange årsager til knirkelyde. Her nogle typiske årsager:

1. Strøkonstruktion
Ligger dit trægulv på en strøkonstruktion, dvs. dit gulv er ikke installeret direkte på et plant underlag, men hviler på en understøtning af strøer, lagt med en vis afstand, så opstår knirkelyde typisk fordi selve gulvbrættet har løsnet sig fra den understøttende konstruktion og derfor bevæger sig hver gang, der trædes på det. Det kan i de fleste tilfælde klares med at brættet igen sømmes fast til den understøttende konstruktion. Metode afhænger af om du har synlige eller skjulte søm i dit trægulv.

2. Bøjlesystem

Er dit trægulv lagt med bøjler klikket fast i bøjlespor på undersiden af brættet, kan knirk opstå:

  • Hvis gulvet fra start ikke er lagt på et plant underlag. I de tilfælde kan det være nødvendigt at tage gulvet helt eller delvist op, genoprette underlaget og geninstallere det.
  • Hvis en enkelt eller flere bøjler i lægningsfasen ikke har været fastgjort helt korrekt. Knirkelydenes omfang vil være afgørende for hvordan man vælger at udbedre en sådan skade.
  • Hvis der er på grund af fugtpåvirkning er opstået spændinger i gulvet.

Reparation af hak- eller brændemærker

Er det et parketgulv kan man skifte hele brættet eller kun en enkelt stav i brættet. Ved udskiftning af en enkelt stav, udfræses de øverste 5 mm af staven og erstattes med et nyt slidlag. Hvis mærket sidder i et plankegulv, er man nødt til at skifte hele planken.
Man kan også reparere skaden ved brug af smeltevoks i den nuance, der passer til trægulvet.
Har trægulvet ligget et stykke tid og fået patina, kan en ny planke eller stav godt fremtræde lidt lysere end det øvrige trægulv. Udføres reparationen i forbindelse med en afslibning af hele trægulvet, kan det dog minimeres.

Reparation af lak- eller olieskader

Ridser, misfarvning eller mindre fugtskader der er trængt ned i et massivt trægulv kan også skæmme. Man kan dog godt reparere skader lokalt på et eller flere gulvbrædder.
Typisk isolerer man det skadede område ved at afgrænse med tape – altid på hele brædder. Herefter slibes og overfladebehandles igen. Det gælder også her, at hvis trægulvet har ligget et stykke tid og fået patina, kan en lokal reparation godt fremtræde lidt lysere end det øvrige trægulv.

Reparation af løse knaster og mindre sprækker

Løse knaster eller mindre sprækker i enkelte gulvbrædder på et massivt trægulv kan udbedres. Det er på ingen måde en alvorlig skade, men er typisk noget der opstår på et ældre gulv, der i mange år har ligget i tørre omgivelser.
Man reparerer skaden lokalt enten ved brug af kemisk træ eller smeltevoks i den nuance, der passer til trægulvet. Overfladen slibes herefter og overfladebehandles på ny.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os her.