Akustik og Trægulve

Vi møder ofte forventninger fra entreprenører og projekterende om, at en trægulvkonstruktion skal være med til at løse de akustiske krav der stilles til moderne byggeri og afhængig af hvilken type lyd, der søges dæmpet findes der forskellige muligheder for at bidrage med dæmpning af lyd ved installation af massive trægulve.

Junckers har udarbejdet nogle praktiske anvisninger omkring lyd samt vejledende værdier for trinlyddæmpning og absorptionskoefficienter for en lang række af Junckers gulvsystemer.

Læs mere om lyddæmpning i tilhørende datablade.

Ressourcer