Junckers Group

Junckers Industrier A/S är ett danskt företag som ägs till 100 % av Junckers Holding A/S. Junckers Holding A/S ägs till 100 % av en investerargrupp som består av Junckers ledning. Junckers har sitt huvudkontor i danska Køge och det finns cirka 320 medarbetare över hela världen.

Styrelsen i F. Junckers Industrier A/S utgörs av

Per Kristensen (ordförande)
Holger Carsten Hansen
Asbjørn Berge
Thomas Voss
Marianne Frederiksen (facklig representant)
Michael Lund Thrane (facklig representant)

Koncernledningen har tillsammans med ledningsgruppen det övergripande ansvaret för resultaten och utvecklingen inom Junckers-koncernen. Koncernledningen består av verkställande direktör Carsten Chabert, fabrikschef Christian Midé-Andersen och ekonomichef Jesper Langebro. I ledningsgruppen ingår dessutom koncernens ekonomichef samt Sales Operations Director Peter Eriksen.

Carsten Chabert

Carsten Chabert

CEO

E-post: E-mail: cc@junckers.com

Christian Midé-Andersen

Christian Midé-Andersen

COO - Group Vice President

E-post: E-mail: cma@junckers.dk

Jesper Langebro

Group CFO

E-post: jel@junckers@com

Peter Eriksen

Peter Eriksen

Director of Sales Operations

E-post: E-mail: per@junckers.com