sekretessförbehåll

Rättsligt meddelande Denna webbsida ägs och uppdateras av F. Junckers Industrier A/S och/eller dess dotterbolag ("Junckers").

När du använder den här webbplatsen innebär det att du godkänner nedanstående ANVÄNDARVILLKOR.

Upphovsrätt

Junckers äger och förvaltar upphovsrätten till det material och den programvara som finns på Junckers webbsida.
Junckers tillåter dig att visa och ladda ned material som finns på denna webbsida för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta tillstånd är inte en överlåtelse av äganderätten till något av materialet eller programvaran och är föremål för följande begränsningar:

När du använder den här webbsidan innebär det att du godkänner nedanstående ANVÄNDARVILLKOR.

  1. All information om copyright och annan äganderätt måste hållas intakt;
  2. Du får inte ändra materialet på något sätt; och
  3. inget av materialet får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, skickas med post, överföras eller distribueras på något sätt.

Garantiförbehåll 

Den här webbsidan med all information och allt material samt tjänster och programvara som finns tillgängliga på webbsidan tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, om lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

JUNCKERS garanterar inte att informationen är korrekt eller fullständig eller att råd, åsikter eller annan information som visas, beräknas eller distribueras genom denna sida är tillförlitliga. Ändringar kan göras av information, tjänster och programvara som finns tillgänglig på webbsidan samt av de produkter som visas här.
JUNCKERS lämnar inga som helst garantier eller utfästelser eller stödjer webbsidor som inte tillhör JUNCKERS som du kan få åtkomst till genom denna webbsida.

Ansvarsbegränsning

Junckers kan under inga omständigheter hållas ansvariga för vare sig direkta, indirekta, speciella eller andra skador som följer därav (inklusive uteblivna vinster, avbrott i verksamheten, förlust av program eller annan data i ditt informationshanteringssystem och liknande) som förorsakats av eller har samband med användningen (eller oförmågan att använda) denna webbsida, inklusive bristande prestanda, fel eller utelämnanden i information, tjänster eller programvara som tillhandahålls på webbsidan. Detta gäller även om Junckers är uttryckligen underrättad om att sådana skador kan förekomma.

Internationella användare och jurisdiktion

Junckers gör inga utfästelser om att material eller produkter som framställs på webbsidan är lämpliga eller tillgängliga på alla platser.
För dessa användarvillkor tillämpas lagstiftningen i Danmark.

Sekretesspolicy

Junckers Industrier A/S respekterar sekretessen för alla personer som besöker vår webbsida. I sekretesspolicyn anges vilken information Junckers får samla in och hur den får användas.

Personuppgifter

Junckers samlar inte in någon personlig information om dig (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress ("personuppgifter")) genom våra webbsidor om du inte har lämnat ut det till oss frivilligt. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas, lämna inte ut dem till oss.
När du förser oss med personuppgifter kan vi lagra och bearbeta den informationen för att få veta dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Vi (eller ett företag som arbetar med produktmarknadsföring eller annan tredje part i samband med en kampanj) kan använda denna information för att kontakta dig och/eller vi kan förse annan tredje part med samlad – inte personlig – information om besökare till eller användare av vår webbsidor. Vi har för tillfället inte för avsikt att sälja, hyra ut eller marknadsföra personuppgifter till tredje part.

Övriga uppgifter

I vissa fall kan vi automatiskt hämta teknisk information som inte är personligt identifierbar, t.ex. vilken typ av webbläsare eller vilket operativsystem du använder och domännamnet på den webbsida som du länkades ifrån till denna sida

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din dator, smarttelefon, surfplatta eller liknande när du besöker en webbplats.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, utvärdera användningen av varje sida på webbplatsen och säkerställa att vissa sidor fungerar. Du kan inaktivera cookiefunktionen, men detta kan komma att begränsa din användning av vissa av våra webbplatsfunktioner.