Hållbarhet, miljö och hälsa

iStock_000005821085Large.jpg

I en global värld räcker det inte att Junckers tar lokalt miljöansvar. Vi arbetar därför oavbrutet med att säkerställa etiskt skogsbruk, hållbara produkter, mer effektivt energiutnyttjande och goda arbetsförhållanden, dels via våra dotterbolag och dels genom att påverka våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

År 1930, långt innan det blev modernt och politiskt korrekt, letade den unge jägmästaren Flemming Juncker efter nya sätt att använda och bevara en av världens mest värdefulla resurser – skogarna. På den tiden var intresset för miljö och hållbart skogsbruk mycket litet. När Flemming Juncker lanserade sina idéer om hushållning och hållbar användning av skogarna innebar detta starten för Junckers Industrier och de vackra massiva parkettgolven.

Junckers utnyttjar 100 % av virket. Under produktionsprocessen använder Junckers betydande mängder energi för torkning och förarbete av trä. Biprodukter som bark, flis och sågspån från produktionen skickas till ett lokalt kraftverk som i gengäld levererar elektricitet till Junckers och till Danmarks offentliga elnät.

Eftersom trä är ett CO2-neutralt material, och eftersom Junckers genererar mer energi än företaget självt kan förbruka, genereras en stor CO2-vinst som kommer samhället tillgodo. Detta gör Junckers till ett CO2-neutralt företag.

Junckers tror på hållbar verksamhet och vi stöder initiativ som förbättrar miljömedvetenheten. Det är mycket viktigt att miljölagar och miljöbestämmelser efterföljs, men vi gör gärna mer i de fall då vi finner det riktigt. Det sker bland annat via samarbeten med FSC®, PEFC och andra certifieringsorgan.