Hållbar byggnation

LEED, BREEAM och DGNB är tre ledande och frivilliga certifieringar inom hållbar byggnation. Genom samarbete med Rambøll har en kartläggning gjorts av Junckers positiva bidrag inom fokusområden som totalekonomi, inomhusklimat och material inom dessa tre områden.

Kartläggningen har lett till ett samlat dokumentationspaket för varje område. Här återfinns all nödvändig produktinformation som en kontrollant behöver för att kunna godkänna certifiering av olika slags byggnation.

Kontakta Junckers om du vill veta mer.