Inomhusklimat

Alla trägolv och utvalda trävårdsprodukter från Junkers har inomhusklimatmärkning. En produkt som är inomhusklimatmärkt har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i golvet eller i produkterna som kan påverka luftkvaliteten i rummet negativt.

Dessutom uppfyller Junckers trävårdsprodukter villkoren under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Detta är en EU-lag som innehåller en enhetlig regeluppsättning och gemensam registrering av förbrukade ämnen. Syftet med REACH är att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö.

Medel