Miljöledning – ISO 14001

Junckers är certifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet innefattar även områdena arbetsmiljö (OHSAS 18001) samt energi och säkerhet vid elarbete (SKS).

Junckers vanligaste lokala miljöpåverkan är i form av trästoft, spillvatten och buller. Genom åren har vi upprättat omfattande system för rening av utloppsluft och spillvatten. Idag är vår miljöpåverkan minimal och myndigheternas krav upprätthålls med god marginal. Miljöpåverkan mäts regelbundet som en del i kontrollerna av vårt miljögodkännande.

Medel