Trägolv och akustik

Vi möter ofta förväntningar från entreprenörer och projektledare att en trägolvskonstruktion skall bidra till att lösa de akustik krav som ställs till moderna byggnader.

Oavsett vilket ljud som man försöker dämpa så finns det flera möjligheter att dämpa ljudet med hjälp ett golvsystem från Junckers

Junckers har utarbetat praktiska anvisningar omkring ljuddämpning samt konstruktions vägledningar gällande stegljusdämpning för en stor mängd av Junckers olika golvkonstruktioner

Läs mer om ljuddämpning i tillhörande datablad

Medel