Projektservice

entreprenor.tif

För att ett byggprojekt ska bli lyckat måste leveranstider och avtal alltid hållas.

Förtroende och rådgivning från leverantören är viktiga faktorer vid större materialinvesteringar – till exempel ett golv i massivt trä.

Med Junckers Projektservice får du en fast konsult för ditt projekt, med rådgivning och support innan, under och efter leverans av beställningen. Det ger en god överblick och minimerar risken för fel i samband med arbetets utförande. Projektet kan därmed styras så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt.

Ring eller skriv till oss om du behöver mer information.