bæredygtigt byggeri

DGNB

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hos Junckers har det altid været naturligt at arbejde med bæredygtighed og vi har nu taget endnu et skridt i kortlægningen af, hvordan vores trægulve påvirker miljø, indeklima, brugervenlighed og driftsøkonomi i et byggeri, der skal DGNB certificeres. I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet en miljøvaredeklaration (EPD) som en del af en komplet dokumentationspakke, der præcist viser hvordan vores trægulve bidrager positivt til relevante DGNB kriterier.

Vi ved fra rådgivere, bygherrer og arkitekter hvor vigtigt det er med transparens og sporbarhed i forhold til materialer. Med dette tiltag kan Junckers nu stille viden til rådighed, der giver let overskuelig indsigt i vores produkters sammenhæng og dermed bidrage til forenkling af arbejdsprocessen i udvælgelsen af gulve til et aktuelt byggeri. 

DGNB CERTIFICERING

DGNB udspringer af en tysk certificeringsordning Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen lanceret i 2008. Den danske forordning er frivillig og tager sit udgangspunkt i gældende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, men er tilpasset dansk lovgivning og normer, hvilket sikrer det certificerede byggeri troværdighed både nationalt og internationalt. DGNB er valgt af en samlet dansk byggebranche, som den certificeringsordning der bedst opfylder kriterierne for bæredygtighed. Evalueringen af et DGNB-certificeret byggeri bygger på en helhedsorienteret vurdering af 5 hovedkvaliteter; proces, miljø, økonomi, social og teknik.

VORES DOKUMENTATIONSPAKKE INDEHOLDER EN EPD

Nøgleordet i en DGNB certificering er transparens og derfor indeholder vores dokumentationspakke også en EPD, der evaluerer vores trægulves miljøpåvirkning. 

Grundlaget for Juncker´ EPD´er en livscyklusvurdering, der fokuserer på miljøbelastninger fra følgende faser:

A1: Udvinding af råstoffer
A2: Transport af råstoffer til fabrik
A3: Produktion

Gulvenes miljøpåvirkning er dermed belyst i et forløb fra vugge til port og dokumenterer bl.a. CO2 aftryk, forbrug af energiressourcer samt affaldsstrømme.

Junckers producerer massive parket- og plankegulve. Der er derfor udarbejdet en miljøvaredeklaration (EPD) for hver af de 2 produktgrupper.

Begge EPD´er er af COWI A/S tredjepartsverificeret iht. ISO 14025.

DOWNLOAD EPD CERTIFIKATER HER

EPD | 2-strip parquet floors

EPD | Plank floors

SÅDAN PÅVIRKER JUNCKERS TRÆGULVE EN DGNB CERTIFICERING

Junckers bidrag til en bæredygtig bygningscertificering er opgjort iht. DGNB-manualen, version 2016 i forhold til kontorbyggeri, etageejendomme og rækkehuse. Alle manualer (Boligbyggeri, Hospitalsbyggeri mv.) refererer til samme grundmanual, nemlig Kontormanualen 2016. Det vil derfor også være relevant at anvende dette grundlag i forbindelse med en DGNB-certificering af anden byggetype end kontorbyggeri og etageejendomme.

Junckers massive trægulve påvirker især kvaliteterne miljø, økonomi og teknik. Dette er bundet op på den høje transparens via livscyklusvurderingen samt gulvenes lange levetid. Der bidrages til proces og social kvalitet i lidt mindre omfang, hvilket hænger sammen med, at disse kriterier hovedsageligt er projektspecifikke, og altså primært afhængige af bygningsdesignet og byggeprocessen. 

Hovedkvaliteterne i DGNB

Evalueringen af et  DGNB byggeri er baseret på 5 hovedkvaliteter, som vægtes forskelligt i den samlede vurdering. I figuren fremgår vægtningen af de enkelte kvaliteter i procent.

Junckers har indflydelse på 62,2 % af pointene

Hver hovedkvalitet består af en række underkriterier og oversigten viser, hvor i DGNB-systemet Junckers massive trægulve påvirker pointtildelingen i certificering af hhv. et kontorbyggeri, etageejendomme og rækkehuse. 

Ud af 100 mulige procentpoint kan Junckers massive trægulve have indflydelse på sammenlagt 62,2 %. Det er dog ikke vores produkter alene, der sikrer de 62,2 %. Procentsatsen beskriver de kriterier, hvor trægulvene har indflydelse på pointtildelingen.

Hvilke kvaliteter har Junckers trægulve størst indflydelse på?

Junckers massive trægulve påvirker især kvaliteterne miljø, økonomi og teknik. Dette er bundet op på den høje transparens via livscyklusvurderingen samt gulvenes lange levetid.

Der bidrages til proces og social kvalitet i lidt mindre omfang, hvilket hænger sammen med, at disse kriterier hovedsageligt er projektspecifikke, og altså primært afhængige af bygningsdesignet og byggeprocessen.  

DE SAMLEDE LEVETIDSOMKOSTNINGER VÆGTER HØJT

Bygningsrelaterede levetidsomkostninger og anvendte materialers robusthed vægtes meget højt i en DGNB certificering og Junckers massive trægulve har alle de egenskaber, der sikrer holdbarhed i hele en bygnings levetid. Man skal blot følge nogle få retningslinjer.

HOLD ØJE MED GULVET

Efterse gulvet med passende intervaller og sørg for at holde den olierede eller lakerede overflade intakt, dvs. genfrisk gulvets overfladebehandling før, der er slidt igennem til rent træ.

Det giver de bedste forudsætninger for at holde prisen for vedligeholdelse på lavest mulige niveau og dermed sikre, at de samlede levetidsomkostninger minimeres.

GENOPFRISKNING ER ENKELT

Genopfriskning udføres ved at slibe let med fint sandpapir i den eksisterende overfladebehandling og efterfølgende lakere eller oliere med et enkelt lag lak eller olie. Det er sjældent nødvendigt at slibe til rent træ og derfor sker en genopfriskning uden påvirkning af selve træet.

Skulle uheldet være ude og den lakerede eller olierede overflade delvis brydes, dvs. slides igennem til rent træ, kan hele gulvet uden problemer fuldafslibes og genbehandles.

ET MASSIVT TRÆGULV KAN FULDAFSLIBES MANGE GANGE

Ved fuldafslibning afslibes 0,5 mm af overfladen og det betyder, at et 14 mm parketgulv kan fuldafslibes 5 gange, et 22 mm parketgulv 8 gange. Et 15 mm plankegulv kan fuldafslibes 5 gange og et 20,5mm plankegulv 7 gange.

Det giver desuden en stor frihed, hvis man med kortere intervaller ønsker totalrenovering af gulvet, f.eks. i tilfælde hvor gulvet over en årrække er blevet påvirket af sollys, har fået misfarvninger fra spild eller f.eks. skjolder fra potteplanter.

 

HVOR OFTE SKAL MAN GENOPFRISKE OG TOTALRENOVERE

Hyppighed for vedligeholdelse afhænger helt af det slid, som gulvet udsættes for, men vores erfaring er, at ny overfladebehandling typisk udføres med intervaller vist i tabel 1.

Tabel 1 - Hyppighed, Overfladebehandling

Erhverv

Privatboliger

Genopfriskning ved let mellemslibning
+ 1 lag lak eller olie

8-10 år

5-7 år

Totalrenovering ved fuldafslibning til
rent træ (0,5 mm)
+ 3 lag lak eller olie

15-20 år

10 år

På baggrund af mulige antal fuldafslibninger og erfaringsmæssige intervaller for totalrenovering, kan forventet levetid for et Junckers massivt trægulv angives som vist i tabel 2.

 

 Tabel 2 – Forventet levetid

Erhverv

Privatboliger

14mm med 5 mulige fuldafslibninger

75-100 år

50 år

22 mm med 8 mulige fuldafslibninger

120-160 år

80 år

ET MASSIVT TRÆGULV KAN GENANVENDES

Når der skal vælges materialer til et byggeri, som skal DGNB certificeres, er det også vigtigt at se på muligheden for genanvendelse.

Et massivt trægulv fra Junckers er designet til at kunne holde i hele bygningens levetid, men har samtidig et stort potentiale i forbindelse med genanvendelse. Produktet kan enten indgå i produktion af andre typer træbaserede byggematerialer eller direkte genbruges som gulv i anden sammenhæng.

Et godt eksempel på dette er det nye hovedkvarter i National Theatre of Scotland i Glasgow, som er etableret i en nedlagt lagerbygning. Her har man valgt at installere et brugt Junckers sportsgulv i kontorlokaler og fællesrum. Gulvet er i så god stand, at selv de oprindelige linjemarkeringer er bevaret og farvespillet i gulvet skaber nu et interessant og unikt udtryk i indretningen.

Bygherre har dermed fået en bæredygtig løsning, der samtidig passer rigtig godt ind i de industrielle omgivelser

 

DGNB KONSULENT ELLER AUDITOR?

Få udleveret hele dokumentationspakken, som viser Junckers bidrag til en bygningscertificering.
Kontakt Junckers her. 

REFERENCER MED GENANVENDTE JUNCKERS TRÆGULVE

ØVRIGE CERTIFICERINGER


VI SAMARBEJDER MED NATUREN

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf